Billedet på sidehoved
image

Borgerskolen

Velkommen til skolebestyrelsen.

Skolebestyrelsen er en vigtig part i at drive en folkeskole. I Skolebestyrelsen får forældrene mulighed for at være med til at præge folkeskolen og i samarbejde med ledelsen udstikke en retning for skolen. Det står faktisk i folkeskoleloven.

Det er et spændende arbejde og en unik mulighed for at få indflydelse på sit barns folkeskole!

På Borgerskolen har skolebestyrelsen været en meget aktiv deltager i skolestrukturarbejdet, som blev igangsat af det gamle byråd og i den efterfølgende fusion mellem Borgerskolen og Rønnevangskolen. Det har været meget arbejdskrævende men også en kæmpe udfordring og en spændende proces.

Vi har arbejdet med kommunalpolitikerne, forvaltningen, forældrene og skolens ledelse og medarbejdere for at få skabt det bedste grundlag for en god folkeskole i almindelighed og en god start for den nye Borgerskole.

På Borgerskolen har vi for eksempel udarbejdet et nyt værdigrundlag der med succes er blevet igangsat på skolen for elever, medarbejdere og ledere. Vi har afholdt værdimesse, etableret et kontaktforældreudvalg (kaldet KFU) og ikke mindst igangsat en kæmpe indsats for at fortælle om Borgerskolens høje faglige, sociale og pædagogiske niveau. Det er for eksempel sket med annoncer i lokalaviserne, markedsføringsmateriale og merchandice overfor nye elever og forældre og åbent hus arrangementer i løbet af året.

Vi har udarbejdet en langsigtet strategiplan for Borgerskolen sammen med skolens ledelse der skal sætte mål og retning for skolen de kommende år. Alle disse ting og aktiviteter er ret unikke for en skolebestyrelse (og folkeskoler i almindelighed) og er for at skabe den bedst mulige folkeskole og gøre Borgerskolen en attraktiv skole. For elever, forældre og medarbejdere. Læs den her: http://borgerskolen.skoleporten.dk/sp/p383948/file/Inpage/2b826dff-a194-4b40-98a4-e86da4455a30

Sidst men ikke mindst har vi arbejdet med den nye folkeskolereform som i den grad sætter nye mål og retning for elever, forældre,  medarbejdere og ledere. Den har vi fået implementeret på en måde som har skabt rammen for en ny og spændende skoledag for elever og undervisere.

Vi holder møde en gang om måneden og har desuden 1-2 bestyrelsesseminarer om året hvor vi sammen med skolens ledelse udstikker retning og fokus for skolens udvikling.

Du er altid velkommen til at kontakte medlemmerne af bestyrelsen. Jeg kan kontaktes på mail: [email protected]


Venlig hilsen

Gorm Johansen
Formand for skolebestyrelsen