Billedet på sidehoved
image

Borgerskolen

Informationsmøde vedr. skoleindskrivning

Borgerskolen afholder informationsmøde for forældre med børn, som skal starte i skole/SFO 1. maj 2015.
 
Mødet afholdes onsdag den 19. november kl. 19-20.30.
Der vil være mulighed for at se SFO'en og 0.klasserne fra kl. 18:30 - 19:00.

Har du spørgsmål til mødet eller skoleindskrivningen, så er du velkommen til, at kontakte skolens kontor.
 

Børnerigsdag 2014

Borgmesteren og udvalgsformanden for Institutions- og Skoleudvalget tøver ikke med at kalde Børnerigsdagen en succes:

”Børnerigsdagens deltagere tog igen i år et stort ansvar for både at repræsentere deres egen skoles ansøgninger og at tage stilling til de andre skolers, præcis lige som byrådets partier repræsenterer forskellige holdninger, men skal tage ansvaret for hele kommunen. Det er læring om demokrati en-til-en, også for deres kammerater, der ser på eller hører om forløbet”, siger borgmester Michael Ziegler.

”Der bliver ikke lagt fingre imellem i Børnerigsdagen, når der argumenteres for egne projekter eller spørges kritisk til de andre skolers. Jeg vil rose deltagerne for i høj grad at inddrage årets tema - folkeskolereformen – og dermed begreber som understøttende undervisning og varierede aktiviteter i deres argumentation. Det viser, at vores elever forholder sig aktivt til deres skolegang”, siger formand for Institutions- og Skoleudvalget, Kurt Scheelsbeck.
Børnerigsdagen i Høje-Taastrup Kommune har fundet sted hvert år siden 2009.
Borgerskolen fik 5.000 kr. til indretning af et pauserum for eleverne.

Vi gør ikke kun hvad vi skal - vi gør hvad der skal til

SFO